Toet, voor zorg met een lach


Wie is Contactclown Toet?

“Mensen met dementie en verstandelijke beperking weten me te raken”.
Door liefdevol, vrolijk en intensief contact wil Toet deze mensen laten
voelen dat ze mogen zijn zoals ze NU zijn.
Ze heeft respect voor hun unieke persoonlijkheid en hun innerlijk gevoelsleven en verhaal.
Contact maken gaat op gevoel, niets is in scene gezet,dat vind Toet zo mooi.

              2015070301 (37) - kopie

 

 

 

 

Waarin verschilt TOET van de klassieke clown? De klassieke clown legt de nadruk op humor,
terwijl de contactclown daarentegen de nadruk legt op contact.Toet werkt vanuit de stilte, voert geen acts op,
en schminkt zich minimaal. De rode neus en de “rare”kledingcombinatie van Toet, zorgen ervoor dat de dingen niet kloppen.
Dit kan een veilig gevoel geven voor de bewoner omdat er niets juist moet zijn.
Zij gaat op zoek naar manieren om contact te maken met bewoners die moeilijk bereikbaar zijn.
Ze gaat uit van datgenen wat mensen geven. Ze is verwonderd. Nieuwsgierig ontdekt Toet de belevingswereld
van de ander en toont oprechte interesse. Dit maakt afstemming op elkaar mogelijk.
Een lach is mooi meegenomen maar Toet staat evengoed open voor emoties zoals verdriet, boosheid en angst.